Op 5 april 1566 bood onder leiding van Hendrik van Brederode (de Grote Geus) het Eedverbond der Edelen aan landvoogdes Magaretha van Parma in Brussel het Smeekschrift der Edelen aan. Het bleek het voorspel van de Tachtigjarige Oorlog. In 2016 werd deze gebeurtenis in Vianen uitbundig gevierd met allerlei festiviteiten.

Subcategorieën

Hier zijn alle artikelen over de restauratiue van het grafmonument in de grote kerk te vinden.

Alle artikelen over de rouwstoet.