Voor historische achtergrond informatie over Vianen wordt in het bijzonder verwezen naar de drie volgende publikaties,

waarin behalve verdere bibliografische gegevens ook veel kartografisch materiaal is afgebeeld:

 • J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter, Kasteel Batestein te Vianen, Vianen 1981 (eigen collectie)
 • J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter, De Lekpoort te Vianen, Vianen 1982 (eigen collectie)
 • J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter, In en uit het stadhuis van Vianen, Vianen 1984 (eigen collectie)

Op kartografisch gebied werd dankbaar gebruik gemaakt van de volgende publikaties:

 • L. Bagrow en R.A. Skelton, History of cartography, Londen 1965
 • J.E.A. Boomgaard, Holland in kaart en prent, Haarlem 1984
 • Catalogus Eilanden en Waarden in kaart en beeld - De groei van het Zuid Hollands rivierengebied, Rotterdam (Maritiem Museum "Prins Hendrik") 1953 - 1954
 • Catalogus De Hollandse kartografie, Brussel (Koninklijke Bibliotheek Albert I) 1971
 • Catalogus Kaartenmakers van 't Sticht, Utrecht (Provinciehuis) 1974
 • Catalogus Toonneel des Aerdrijcx, Utrecht (Universiteitsmuseum) 1983
 • M. Donkersloot-De Vrij, Topografische kaarten van Nederland vóór 1750, Groningen 1981
 • S.J. Fockema Andreae en B. van 't Hoff, Geschiedenis der Kartografie van Nederland, 's-Gravenhage 1947
 • S.J. Fockema Andreae en C. Koeman, Kaarten en kaarttekenaars, Bussum 1975
 • Th.W. Harmsen, De Beknopte Lant-Meet-Konst, beschrijving van het leven en werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen (ca. 1628-1711), Delft 1978
 • B. van 't Hoff, "Bijdrage tot de datering van de oudere Nederlandsche stads plattegronden", Nederlandsch Archievenblad, Jrg 49 (1941-1943), 29-68 en 96-150
 • B. van 't Hoff, Joan Blaeu - Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden met hare beschrijvingen (Holland en West-Vriesland/Utrecht), Amsterdam 1964
 • C. Koeman, Collections of maps and atlases in the Netherlands, Leiden 1961
 • C. Koeman, Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland, Groningen 1964
 • C. Koeman, Geschiedenis van de kartografie van Nederland, Alphen aan den Rijn 1983
 • R.A. Skelton, Decorative printed maps of the 15th to the 18th centuries, Londen 1965
 • A. de Smet, "De evolutie van de wetenschappelijke cartografie tot de tijd van Philippe Vandermaelen", in catalogus Philippe Vandermaelen 1795 - 1869, Brussel (Koninklijke Bibliotheek Albert I) 1969
 • J.J. Vredenberg-Alink, Spiegel der Wereld, Utrecht 1969
 • J.J. Vredenberg-Alink, "Oude kaarten - Kunst en vakmanschap", Antiek, Jrg 4 (1970), nr 4, februari, 368-375

Dit artikel is overgenomen uit het tijdschrift nr 3/4, 9de jaargang 1984, 'Eeuwenoude kaarten en plattegronden van Vianen en de Vijfherenlanden'. Auteurs: J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter. Dit is het laatste artikel in deze reeks. Voor het overzicht van alle artikelen zie: 'Kaarten en plattegronden van Vianen en de Vijfheerenlanden’.