In de "Inleiding" werd gesteld, dat er in deze bijdrage geen sprake is van volledigheid.

In tal van kollekties zijn kaarten van Vianen en de Vijfheerenlanden te vinden.

Voor historische achtergrond informatie over Vianen wordt in het bijzonder verwezen naar de drie volgende publikaties,