De eeuwen door hebben militaire kaarten - of beter gezegd: kaarten voor militaire doeleinden - een belangrijke rol gespeeld.

In de 16de eeuw ontstonden er zogenaamde "nieuwskaarten":

De oudst bekende levensbeschrijving van Jacob van Deventer komt voor in "Civitates Orbis Terrarum" van Braun en Hogenberg.

"Civitates Orbis Terrarum" van Braun en Hogenberg was in feite een aanvulling op Ortelius' "Theatrum Orbis Terrarum",

Twee figuren, die de Zuidelijke Nederlanden verlieten en zich in de Noordelijke Nederlanden vestigden,

In het vorige hoofdstuk kwam de "Atlas" van Mercator ter sprake.