Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 26 augustus 2020.

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 26 augustus 2020.

Het bestuur van de Historische Vereniging ‘Het Land van Brederode’ (hierna te noemen: de Vereniging), overwegende: