HANDSCHRIFTEN en DOCUMENTEN

klik op de link om het PDF bestand te openen.

pagina 1 van 3 

 ga naar pagina   1  2  3

1. Ordonnantien ende hantvesten der steede, landen ende heerlyckheden van Vianen ende der Ameyda soo wel in criminele als civile saeken, (ca. 1600). Handgeschreven kopie, [17e eeuw].

2. Stukken betreffende het conflict tussen Willem van Oranje en Geertruyt van Bronckhorst over het bezit van de souvereiniteit over het Land van Vianen en Ameide, 1581, en betreffende een bij toerbeurt door de heren van Culemborg en die van Vianen te vergeven vicarie te Honswijk, 1648. Afschriften uit het stadsarchief van Vianen, [ca. 1900].

3. Aantekeningen over het land van Vianen en het graafschap Culemborg,
[eerste helft 19e eeuw].

4. Register bevattende diverse afschriften, [ca. 1810]. Inhoud: a.Aantekeningen over Vianen uit: Simon van Leeuwen, Batavia Illustrata ('s-Gravenhage, 1685). b.Uittreksel uit: Paulus Voet, Oorspronck, Voortganck en Daeden der Doorluchtiger Heeren van Brederode (Utrecht, 1656). c.Het slot Batestein te Vianen. Romance, door W[illem Antonie Ockerse], [1808]. d.Amelestein of de Oranjeboom, door A.L.Pz

5. Aantekeningen over Vianen uit: Simon van Leeuwen, Batavia Illustrata ('s-Gravenhage, 1685). Afschrift, [ca. 1850].
6. Leges scholae Vianae (reglement), 1699, en Series Lectionum (lesrooster) van de school te Vianen, z.d. Afschrift, [ca. 1700] 
7. Fragment uit een leerrede, gehouden door Ds. Jodocus Fredericus Rappardus in de N.H. kerk te Vianen op 20 october 1709. Afschrift, [19e eeuw].
8. Uittreksel uit: Paulus Voet, Oorspronck, Voortganck en Daeden der Doorluchtiger Heeren van Brederode, (Utrecht, 1656). Afschrift, [ca. 1800].
9. Genealogische aantekeningen over het geslacht der Brederodes, [ca. 1825].
10. Alberdingk Thijm, J.A., De afstamming der laatste Heeren van Brederode. Handschrift, gedateerd 29 januari 1867.