HANDSCHRIFTEN en DOCUMENTEN

klik op de link om het PDF bestand te openen. 

 pagina 2 van 3 

 ga naar pagina   1  2  3 

11. Genealogie van de nakomelingen van Dirck van Brederode. Met ingekleurd wapen, z.d.
12. Ary Baggerman, Hendrik van Brederode uit de schemerige gewelven van onze vaderlandse historie gehaald, [1966]. Manuscript (getypt).

13. Aantekeningen door Ary Baggerman over de diverse historische onderwerpen.

Betreft de volgende onderwerpen: (klik de letter(s) aan om te downloaden)


a.         Gerrit Lamberts (1776-1850)
b.         Amaliastein
c.         De Viaanse munten
d.         Vroedvrouwen te Vianen
e.         Schoolmeesters te Vianen
f.         Genees- en verloskundigen te Vianen
g.         Kostschoolhouders te Vianen
h.         Predikanten der N.H. gemeente te Vianen
i.         Magistraat van Vianen
k.         Advocaten en procureurs te Vianen
l.         Oudemannen- en vrouwenhuis te Vianen
m.         Stadhuis te Vianen

n.         Waterstaat Vijfheerenlanden
o.         Boekdrukkunst te Vianen in de 16e eeuw
p.         Pompen, beeldengroepen te Vianen
q.         Bank van lening te Vianen
r.         De geslachten Van Beusichem, Van Vianen, Van der Leede, Van Arkel, Van Herlaer
s.         Het geslacht Van Brederode en de Oranjes
t.         De Van Brederodes, niet uit Vianen afkomstig
u.         Tentoonstelling Historische Vereniging 1949/50
v.         Over kannen en kruiken
w.         Het geslacht der Brederodes
x.         De geslachten Solms - Braunfels en Dohna
y.         Diverse genealogische aantekeningen
z.         Aantekeningen over diverse personen
aa.        Varia over Vianen
bb.        Het Verbond der Edelen (1565) en het Smeekschrift (1566). Afschriften
cc.        Afschriften van korrespondentie van de gravin van Dohna n.a.v. de brand in het slot
           Batenstein, sept. 1696
dd.        Het huis Rijnestein en de heerlijkheid van het Nedereind van Jutphaas
ee.        De huizen Frissestein te Herwijnen en Goudenstein te Haaften
ff.        De heerlijkheid Noordeloos
gg.        Burchten in de Vijfheerenlanden

14. Vianen in oude ansichten, door Ary Baggerman, tekstgedeelte (getypt).
15.Diverse manuscripten van Ary Baggerman over niet-Viaanse onderwerpen.
16. Diverse manuscripten van P. Horden Jz. Betreft de volgende onderwerpen:
a.         Een vlugtige blik op het oude en hedendaagse Vianen. Met foto's.
b.         Deurwaarders als wrijfhout tussen de hoge heren.
c.         Bij het Tienhovense veer (1713-1720).
d.         De vliegende water- en landtol te Ameide.
e.         Twee bruggen te ver, of Kees van Gerrede getuigde, 1713.
f.         Iets over de familie Brederode te Bolsweert.
g.         Opmerking over de opvolging van de over Vianen regerende geslachten
           Brederode - Dohna - Lippe, 1685.

h.         Heer en daggelder (sociale toestanden te Ameide, eerste helft 18e eeuw). i.1672. 
17. Gedichten door J.V. Rooseboom, [midden 19e eeuw]. N.B.Hierin o.a. gedichten over de eerste gasverlichting te Vianen, 1858, over Hagestein, over Mary Stuart enz.
18. Brief van Petrus Brederodius (Pieter Cornelisz. Brederode), gezant van de Staten Generaal te Heidelberg, aan Scipio Gentilis, professor aan de rechtenfaculteit te Altorff, 1612 februari 21. Eigenhandig. N.B.Deze Pieter Brederode had niets uitstaande met het geslacht de Brederodes.