BIBLIOTHEEK

klik op de link om het PDF bestand te openen.
LET WEL: dit zijn niet de volledige publicaties, maar alleen het titelblad!

pagina 2 van 10 

 pagina   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

16. Brienen, T. en C.A. Tukker, Reformatie en Nadere Reformatie in Alblasserwaard en Vijfherenlanden (Kampen, 1984).
17. Brinkhuis, G., ‘Het Utrechtse zilversmedengeslacht Van Vianen’. Overdruk uit: Jaarboek Oud Utrecht 1974, 198-214.
18.  Broeck, P. van den, De Doorluchticheyt van Brederode uyt den Graeflijcke Huyse van Hollandt (Amsteldam, gedruckt door Isaac de la Tombe, 1657).
19.  Brüll, Jean, Vianen in tekst en beeld. Samengesteld door Jean Brüll (Vianen, 1984).
20.  Brouwer, IJmert L.C.A., Walsland A57. Een onderzoek naar een aantal aspecten rond de toepassing van artikel 25 van de Lager Onderwijswet 1920 op de openbare lagere school te Vianen (typoscript; Vianen, 1990).
21.  Dek, A.W.E., ‘Genealogie der Heren Brederode’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, XIII (1959) 105-146, en XXII (1968) 237-243 (Fotokopie).
22.  Dekker, C., Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen; een institutioneel-geografische studie. Stichtse Historische Reeks, nr. 9 (Zutphen, 1983).
23.  Diemont, M.C.G., Het archief van het huis te Jaarsveld. Met een inleiding door D.P.M. Graswinckel (typoscript; 's-Gravenhage, 1937).
24.  Dieren, J. van en G. Janssen, De Hervormde Kerk van Lexmond. Uitgegeven ter gelegenheid van de aktie ten bate van de restauratie van het kerkorgel in augustus 1980 (z.pl., [1980]).
25.  Dommerholt, J., Alle wegen vrij. Over tollen en wegen bij Jutphaas en Vreeswijk (Historische Kring Nieuwegein, 1992).
26.  Daebel, Joachim, Kurfürstin Amalia von der Pfalz und ihre Kirche zu Alpen 1604-2004 (Regensburg, 2004)

 

HV HLVB Vianen   P007 () S001