BIBLIOTHEEK

klik op de link om het PDF bestand te openen.
LET WEL: dit zijn niet de volledige publicaties, maar alleen het titelblad!

pagina 4 van 10 

 pagina   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

54. Groningen, Catharina L. van, De Vijfheerenlanden met Asperen, Heukelum en Spijk. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Zuid-Holland (Den Haag, 1989).
55. Groot, B.J. de (samensteller), Twee eeuwen hofje van Aerden, (Leerdam, 1977).
56. Gun, Anton van der, The Everdingen bi der kercken. Enkele grepen uit het verleden van katholiek Everdingen. Uitgave ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de H.H. Petrus en Paulusparochie te Everdingen Juni 1975 (Everdingen, 1975).
57. Gunning J.Hz., ‘J.H., Levensbericht van Ds. L. Schouten Hz.’. Overdruk uit: Ter gedachtenis. Drie Leerredenen van Ds. L. Schouten Hz. (Utrecht, 1905). 
58. Gijswijt-Hofstra, Marijke, Wijkplaats voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16e tot eind 18e eeuw (z.pl., 1984). 
59.
60. 
61. Hall, M.C. van, Hendrick, graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid, verdedigd. Wederwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer (Amsterdam, 1845). 
62. Hand-vesten, Privilegien, Keuren en Reglementen, aangaande den Alblasserwaard. Vermeerderd met verscheiden Resolutien, Contracten en andere zaaken, den voorsz: Waard Concernerende, Zo voor- als na den Jaare 1720 geformeerd (Gorinchem, bij Teunis Horneer, 1765). 
63. [Harinck-Quak, M.], ‘Het stadhuis van Vianen’, in: Miele-Memo, X (1989), No. 2, blz. 7-8. 
64. Harn, W.J. van, Een vluchtige blik op het oude en hedendaagsche Vianen, door Mr. W.J. van Harn, oud hoofdcommies bij het ministerie van financien (Schoonhoven, 1851). 
65. [Helmert-Corvey, Theodor], Dokumente ostwestfälisch-lippischer Geschichte aus dem Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Detmold. Veröffentlichungen der staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen. Reihe C: Quellen und Forschungen, Bd 19. (Detmold, 1984). N.B.Hierin o.a. afbeeldingen van Kroniek van de Heren van Brederode, 16e eeuw (Nr.4) en Kaart van de Lek bij Ameide, 17e eeuw. 
66. Herder, T. den, ‘Hoe Amsterdam de ambachtsheerlijkheden Amstelveen, Sloten en Sloterdijk verwierf’, in: Ons Amsterdam. Gellustreerd maandblad gewijd aan de hoofdstad des lands, I (1949) nr. 5. 
67. Heijden, L.J. v.d., Parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Vianen (z.pl., z.j.). 
68. Een tweetal inventarissen uit de Nalatenschap der Heeren van Brederode’.van den wercken van de starckte Vredenborch t'Utrecht en boumeester der ves teijcheden van de sterckten in Gelderland (ca. 3 1 1500?-1557)’, overdruk uit: Liber castellorum. 40 Variaties op het thema 69.Hofman, J.H., ‘Een tweetal inventarissen uit de Nalatenschap der Heeren van Brederode’. Overdruk uit: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 3e reeks (1886).kasteel (Zutphen, 1981) 170-186. 
69. Hofman, J.H., ‘Een tweetal inventarissen uit de Nalatenschap der Heeren van Brederode’. Overdruk uit: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 3e reeks (1886). 
70. Hofman, J.H., `De inboedel der heeren van Brederode op 't slot Batestein bij Vianen in de 17e eeuw'. Overdruk uit: Dietsche Waranda, 1888.