MUNTEN


Klik op de kleine afbeelding om hem in het groot te zien.
Het pdf-bestand kan dan gedownload of opgeslagen worden.

De printer download een printervriendelijke versie,

achtergrond wit, goed voor milieu en portomonnee.

 

                                     Beschrijving

                     Bekijk   Print

 

x1.Sint Henricusdaalder van Hendrik van Brederode (1556-1568).
Omschrift voorzijde: xSANCTUS*HENRICVS*IMPERATOR
Idem keerzijde: xMONE*NO*HENRICI*DO*DE*BRE*LI*D*VY
Zil¬ver. Geslagen te Vianen. ö 42 mm.
Delmonte 647

Munt01TH

   


printer

 

X2.Daalder van Hendrik van Brederode (1556-1568).
Omschrift voorzijde: NISI - DOMI - NVS:FR - VSTRA
Idem keerzijde: MONE.N.HE.D - D - BRE.LI.D.VY
Zilver. Geslagen te Vianen. ö 41.5 mm.
Delmonte 651

 Munt02TH  

printer
 

X3.Daalder van Hendrik van Brederode (1556-1568).
Omschrift voorzijde: NISI*DO*MINVS*-FRVSTR-A
Idem keerzijde: MONE'*NO'*HEN'*DO - D - BRED'*LI'*Do*VIAN'
Zilver. Geslagen te Vianen. ö 42 mm.
Delmonte 649

 Munt03TH  
printer
 

X4.Halve daalder van Hendrik van Brederode (1556-1568).
Omschrift voorzijde: NISI - DOMI - NVS:FR - VSTRA
Idem keerzijde: MONE.No.HE.Do - D - BRE.LI.Do.VY
Zilver. Geslagen te Vianen. ö 35 mm.
Delmonte 652

 Munt04TH

 


printer

x5.Vijfde daalder van Hendrik van Brederode (1556-1568).
Omschrift voorzijde: *SANCTA*MA - RIA*VIRGO*
Idem, keerzijde: +HENRI.DNS.DE.BREDERO.LI.DO.VI
Zilver. Geslagen te Vianen. ö 30.5 mm.
Delmonte 656

Munt05TH

 

printer

x6.Vijfde daalder van Hendrik van Brederode (1556-1568).
Omschrift voorzijde: *SANCTA*MA - ...IA*VIRGO*
Idem keerzijde: HENRI.DNS.D.BREDER.LI.D.VIANEN
Zilver. Geslagen te Vianen. ö 31 mm.
Delmonte 657

 Munt06TH

 

printer

x7.Dukaat van Hendrik van Brederode (1556-1568).
Omschrift voorzijde: *SANCTVS*HENRICVS*
Idem keerzijde: MO.N:A.HE.D:D - BRE.L.D:VIAN
Goud. Geslagen te Vianen. ö 22 mm.
Delmonte 829

 Munt07TH

 

printer

x8.Carlino van Hendrik van Brederode (1556-1568)
Omschrift voorzijde: .PETRVS.APOSTOLVS.PONT.MA.
Idem keerzijde: H.D.D.BR.L.D.VI.ETSI.MORTVVS : VRO
Zilver. Geslagen te Vianen. ö 30 mm.
Delmonte 658

 Munt08TH

 

printer

x9.Rekenpenning van Hendrik van Brederode als protest tegen de inquisitie, 1566.
Omschrift voorzijde: AGERE.AVT.PATI.FOR¬TIORA.1566
Idem keerzijde: ET.SI.MORTVVS:VRIT; inafsnede: CALC.VIAN
Koper. Geslagen te Vianen (?). ö 30 mm.
Dugniolle 2438

 Munt09TH

 

printer

x10.Idem.
Dugniolle 2438

   
 

x11.Daalder van 30 stuivers van Geertruida van Bronkhorst en Batenburg, 1577.
Omschrift voorzijde: +MO. GER.DE.BRO.ET.BA.L.DO.VI.TRI.S.
Idem keerzijde: xINxSPExETxSILENTIOxFORTITVDOx MEAx1577
Zilver. Geslagen te Vianen. ö 41 mm.
Delmonte 663

 Munt11TH

 

printer

x12.Gouden angelot van Hendrik van Brederode (1566-1568)
Omschrift voorzijde: MONE.NO.HE.DO-D.BRE.LI.VIAN.
Idem keerzijde: QVOD.IVSTVM.EST.IVDICATE.
Goud. Geslagen te Vianen. ö .. mm.
Delmonte 827

Munt12TH

 

printer

x13. Rekenpenning
Dugniolle, 2438
Aangekocht L. Schulman, veiling 12, nr. 176.

Munt13TH

 

printer

 

x14.Carlino van Hendrik van Brederode (1556-1568)
Omschrift voorzijde: .S.PETRVS.APOS.PON.MAX.
Idem keerzijde: .MONETA.NOVA.ARGENTE..D.I.VV.
Zilver. Geslagen te Vianen. ö .. mm.
Delmonte 659

 Munt14TH

 

printer

 

x15.Kwart daalder of Batzelaar van 6 stuivers,
Omschrift voorzijde: SANCTA + MAR-IA + VIRGO.
Idem keerzijde: + MONETA + NOVA + ARGENTEA + D+I+L.
Delmonte 656 suppl.
Aankoop Veiling L. Schulman, veiling No 14, no. 549.

 Munt15TH

 

printer

 

x16.Halve Sint Henricusdaalder van Hendrik van Brederode (1556-1568).
Omschrift voor¬zijde: xSANCTUS*HENRICVS*IMPERATOR
Idem keerzijde: xMONE. NO. HENRICI. DO. DE. BRE. LI. D. VY.
Zil¬ver. Geslagen te Vianen. ö mm.
Delmonte 648

 Munt16TH

 

printer

 

x17.Daalder van Hendrik van Brederode (1556-1568).
Omschrift voorzijde: NISI*DOMI*NUS:FR*VSTRA
Idem keerzijde:MONE*NO*HE*D-D-BRE*LI*Do*VY
Zilver. Geslagen te Vianen. ö .. mm.
Delmonte 653
Aangekocht bij L. Schulman, Veiling No 25, no. 588

 Munt17TH

 

printer