In het Land van Brederode
Overzicht van de jaargangen.
U kunt hier de nummers downloaden. Om ze te lezen hebt u Adobe Reader nodig.

 

 grafmonument

 

 

Jaargang 1 (1976)

Nummer 1

1. Inleiding
2. De redactie
3. Historische verzamelingen van de vereniging

 1. Archivali

 2. Gedrukte stukken

 3. Kaarten en prenten

 4. Munten

4. De eerste prent, behorend tot de verzameling van de vereniging: Capel te Helsdingen buyten Vianen
5. Zweder van Beusinchem en zijn zegel (J. Heniger)
6. Lafayette en Vianen (G. P. Gosman)

 

Jaargang 2 (1977)

Nummer 1

1. Uit de bestuursvergadering
2. Het huis Amaliastein gelegen in het Viaanse bos, 1607 (Isaac le Long)
3. Hubrecht van Vianen (J. Heniger)
4. Brederode's huis ter Kleef (G.P. Gosman)
5. De Brederode portretten (J. Heniger)
6. Joden in Vianen in de 18e eeuw (H. L. Ph. Leeuwenberg)
7. Excursie 

Nummer 2/3

1. Aan de lezers
2. De Brederode portretten Retificatie
3. Zweder van Vianen (J. Heniger)
4. Vianen en de spotprenten op de windhandel (C.H. Slechte)

 1. Inleiding

 2. De windhandel

 3. Vianen

5. Verslag excursie historisch landschap Vijfheerenlanden (J. Heniger) 

 

Jaargang 3 (1978)

Nummer 1

1. Inleiding (N.J. Maarsen)
2. Afbeelding Gezicht op de Landpoort (H. L. Ph. Leeuwenberg)
3. Willem van Duivenvoorde (J. Heniger)
4. Lijst van regerende Heren en Vrouwen van Vianen (J. Heniger)
5. Willem Anthonij Ockerse, een veelzijdig man uit de 18e eeuw, geboren te Vianen (Hanna Schouten)
6. Uit een brief van J. Monster, Hamilton (Canada)

Nummer 2/3

1. Redactioneel voorbericht (Het bestuur)
2. Gezicht op Schoonrewoerd, 1750. Ets door Hendrik Spilman naar een tekening van Jan de Beyer. (H. L. Ph. Leeuwenberg)
3. Hendrik I en Gijsbrecht van Vianen (J. Heniger)

 1. Hendrik I (1351 - 1352)

 2. Gijsbrecht (1352 - 1391)

4. Het slot Batenstein, te Vianen (A.C.N. Koenhein)
5. Brandbestrijding in Vianen, 250 jaar geleden (C. Ruiter)

 

Jaargang 4 (1979)

Nummer 1/2

1. Bericht van de redactie
2. Prent, het dorp Heicop, 1750. Bij een ets van Hendrik Spilman (H. L. Ph. Leeuwenberg)
3. Hendrik II van Vianen (J. Heniger)
4. Hendrik van Brederode: ja of nee? (J.A.L. de Meyere)
5. Ameliastein of de Oranjeboom (A.C.N. Koenhein)
6. Inleiding op "Bestek 1490" (De redactie)
7. Bestek 1490 in het land van Vianen en Ameide
8. Kroniek

 1. Synagoge Monument

 2. Boek "Leven van Dirk Volckertsz. Cornhert" van H. Bonger.

 3. Tentoonstelling "De kogel door de kerk" in Den Haag

 4. Boek "Kastelengids van Nederland"

 5. Nieuwegein heeft Historische Kring

 6. Stadhuisperikelen

 7. DOS 60 jaar

 8. Geschiedenis in Veelvoud

 9. R.K. kerk bestaat 100 jaar

 10. Het beleg van 's Hertogenbosch in Noordbrabants Museum

9. Verenigingsnieuws
10. Ledenlijst

Nummer 3/4

1. Bericht van de redactie
2. Aanvullende gegevens over de Landpoort te Vianen (J. Ruijter)
3. Medische zorg te Vianen (J.A.M. Koenhein)

 1. De ordonnantie

 2. De doktoren

 3. De apothekers

 4. De chirurgijns

 5. Andere genezers

 6. De joden Noten

4. Het Slot Batenstein II (A.C.N. Koenhein)
5. Kroniek
6. Verenigingsnieuws


Jaargang 5 (1980)

Nummer 1

1. Bericht van de redactie

2. De Vijfheerenlanden (J. Smits)
3. Ladieu tue - ung me tout. Bij de graftombe van Reinoud III van Brederode en zijn echtgenote te Vianen (J.A.L. de Meyere)

 1. Inleiding

 2. Sterven

 3. Begraven

 4. Grafmonumenten

 5. Opdrachtgever

 6. Reinoud III

 7. Kunstenaar

 8. Datering

 9. Diepere betekenis

 10.  ???

 11. Veranderingen

 12. Legende

4. Fragment van een reglement in verband met begrafenissen (J.A.L. de Meyere)

 1. Inleiding

 2. Koetsen

 3. Kleden

 4. Mantels

 5. Overige bepalingen

5. Te water, Ockerse en het begraven in de kerken binnen de steden (A,C.N. Koenhein)
6. Twee gietijzeren grafmonumenten te Vianen (Mr. J. Belonje)
7. Ledenlijst 2

Nummer 2/3

1. Bericht van de redactie 
2. Hendrik van Brederode: ja of nee? Een reactie. (J.H. Verhoog)
3. Een ridder van de olifantsorde, Johan Wolfert van Brederode en zijn familie. (M.E. Tiethof - Spliethoff
4. "De grote pomp" te Vianen: een monument ter nagedachtenis aan Johan Wolfert van Brederode? (J. Ruijter)
5. Kroniek

 1. Nieuwe steden in de middeleeuwen"

 2. In het zadel.

 3. Bond Heemschut

 4. Kijk op boerderijen.

 5. Het protestatisme te Brussel.

 6. Bijdrage tot de geschiedenis van het gildewezen

 7. Ruilverkavelingsplan Vijfherenlanden

 8. Beroende zilversmeden

 9. Jutphaas, wie praat er nog over?

 10. Dood en begraven

 11. Ingenieurs in Nederland

 12. Philip van Bourgondië

6. Grap of consumentenbedrog? (J. Smits)
7. Het Land van Brederode in prent: verslag van een gesprek met Ton Diekstra. (J. Smits)
8. Verenigingsnieuws
9. Verslag van de excursie naar kasteel Doorwerth. (P. van Iperen / V.F.C. Leeuwenberg - Steegh)
10. Uitnodiging voor de excursie naar de Lopikerwaard
11. Ledenlijst

Nummer 4

1. Bericht van de redactie
2. Reinoud III van Brederode en de stad Terwanen. (J.H. Verhoog)
3. Bedelaars in het Land van Vianen. (P. Horden)
4. Familiearchief van Zijll (J. Heniger)
5. Kroniek

 1. Glasmolen te Leerdam

 2. Thorn - het witte stadje

 3. Jacob Campo Weyermans

 4. Plaatselijk nieuws

 5. Formele objectiviteit in stedenbouw.

 6. Rechtsspiegel - Een rechtshistorische terugblik in de lage Landen.

 7. De hervormde kerk van Lexmond

 8. Zangvereniging Hallelujah, zeventig jaar

 9. Subsidiestop Monumenten in Zuid - Holland j. Bouwen op een driehoek

 10. Verkeer en vervoer

 11. Keizer Napoleon in Jutphaas en Vreeswijk.

6. Verenigingsnieuws
7. Nieuwe leden

 

Jaargang 6 (1981)
Nummer 1

1. Bericht van de redactie
2. Vicarie van Bloemestein. (C. Dekker)
3. Leerdam: meer dan twee eeuwen glasindustrie. (H.A. Visser)

a. Inleiding

Glasfabriek in 1765 gesticht

b. Antiek glas

1. Uitvinding glassmelten in Egypte (Plinius beschreven 23 - 79 na Chr.)

2. Alexandrie glas uitvoeren
3. In Rome tijdens keizerrijk
4. Na Romeinse tijd vaardigheid via Byzantium naar Venetie (Murano)
5. Na 1700 in Bohemen

c. Nederlands glas

1. Oudste glasblazerijen Middelburg (1581) en Amsterdam (1597)

d. Leerdam
e. Bezoek aan de fabriek in 1877
f. Drie tijdperken
g. Tot slot

4. Aanvullende gegevens over het dorp Heicop. (J. de With)
5. Veranderen kan 't: een aanvulling. (Hanna Schouten)
6. Te gaste: Nieuw leven.
7. Kroniek

a. Negentiende-eeuwse winkelpuien.
b. Provincie Rijnmond
c. "De Drie Steden": een historisch tijdschrift van Buren, Culemborg en Tiel.
d. Historische Vereniging "Leerdam".
e. Uitblijven complete geschiedenis van Vianen.
f. Groot Museumboek
g. Museumboek voor Zuid - Holland
h. Natuursteen in monumenten.

8. Verenigingsnieuws

Nummer 2

1. Bericht van de redactie
2. Vianen, middelpunt van het verzet 1566 - 1567. (Dr. A. van Hulzen)
3. Inleiding op Steven de Witt. (redactie)
4. Uit de Viaanse Historie van de vorige eeuw: De Maatschappij ter verbetering van het Lot der Armen te Vianen, onder de zinspreuk "Vlijt geeft Zegen". (W.W. vom Schemm / J. Solk)
5. Te gast: VV Brederodes Vianen (NN)
6. Kroniek

 1. Constantijn Huygens

 2. De Hofpoort

 3. Historische Vereniging "Leerdam".

 4. De Hollandse Bodebus

 5. Ina Boudier - Bakker

 6. Brederodes 60 jaar

 7. "Kijk op stadhuizen".

 8. Monumentenwacht

 9. "Tractaat tegen het Jodendom" van Jacob Campo Weyerman

 10. Klokken torenuurwerken

7. Verenigingsnieuws

Nummer 3/4

1. Bericht van de redactie
2. Nogmaals het Slot Batestein, zijn beschrijvers en zijn bewoners. (Hanna Schouten)
3. Vianen als domicilie en inspiratiebron van Ina Boudier - Bakker. (Ge Vaartjes)
4. Kroniek

 1. Valkenstraat 11

 2. Uitbreiding van het stadhuis

 3. De nieuwe brug van Vianen in A 27

 4. Algemene Middenstandsvereniging bestaat 50 jaar

 5. HSV De Reiger bestaat 50 jaar

 6. Damtournooi Vianen 720

 7. Kerkepad op 11 en 18 juli 1981.

 8. "Franse Oratorianen en de Clerezie in de jaren 1752 - 1763" van drs J. Smits

 9. Dirck Volckertsz. Coornhert te Vianen

 10. Jachthaven te Lexmond door W. van Zijderveld.

 11. Herman de Man

 12. Herman de Man

 13. "Kerken, wat doe je er mee?". Dr. R. Steensma

 14. De Grote Pomp te Vianen

 15. De Watertoren aan het Hofplein

 16. "80 stadswandelingen" van de ANWB

 17. Vereniging voor Industriele Archeologie in Zuid - Holland - Zuid.

 18. Vianen op prentbriefkaarten.

5. Verenigingsnieuws

 

Jaargang 7 (1982)

Nummer 1

1. Bericht van de redactie
2. Eerste voorzitter van onze vereniging wordt tachtig (H.L.Ph. Leeuwenberg)
3. Een "document" van onze vereniging (historische document)
4. Coorhert en Brederode (Dr. H. Bonger)
5. Jacob van Hervelt. Zijn activiteiten in Vianen (Drs. J.H. van Els)
6. Kroniek

 1. Schilderij door Huub Sluis

 2. Nieuwe brandweergarage aan 't Wed

 3. Stedelijke structuren - een inleiding tot de ontwikkeling van de Europese stad

 4. Uit de Domphoorn van de Vogelwacht

 5. Boekje kasteel Rijnhuizen

 6. Herdruk: Vreeswijk aan de Lek - Momenten uit de dorpsgeschiedenis.

 7. Vreeswijk, de Vaartse Rijn en de Koninginnesluis

 8. Lexmondse ijsclub Door Eendracht bestaat 75 jaar..
                   Herman de Man - Nieuw boek (H.L.Ph. Leeuwenberg)

 9. Uit mijn kinderjaren

8. De mysterieuze "veenmol"van Vianen (NN)
9. Verenigingsnieuws: Excursie (met jaarvergadering) naar Buren.

Nummer 2/3

Themanummer Hagestein
1. Bericht van de redactie
2. Hagestein 600 jaar .... (Burgemeester van Hagestein H. van der Gronde)
3. Lijst met afkortingen
4. Middeleeuwse ontginningsgeschiedenis van Hagestein R. van Acquoy)
5. Stadsrechtverlening van Hagestein in 1382 (A,C.N. Koenhein).
6. Een nieuw kasteel (T.J. Hoekstra)
7. Beleg van Hagestein in 1405 (J. Heniger)
8. Enkele grepen uit de geschiedenis van de Hagesteinse parochie in de middeleeuwen (H.L.Ph. Leeuwenberg).
9. Lijst van regerende heren en vrouwen van Hagestein (J. Heniger)
10. Lijst van pastoors en bedieners van de parochiekerk van Hagestein (H.L.Ph. Leeuwenberg
11. Lijst van predikanten van de kerk van Hagestein (NN)
12. Hagestein en het water. Enkele aantekeningen omtrent de geschiedenis van Hagestein (J.M.M. Ruijter)
13. Een overzicht. Uit Aardrijkskundig Woordenboek door A.J. van der Aa (de redactie)

Nummer 4

1. Bericht van de redactie
2. In memoriam G.B. Pellikaan (G.A. Verduin)
3. Historische pedagogiek (P. Horden).|
4. Te gast: de School met de Bijbel te Lexmond (J. van Dieren).
5. Kroniek

 1. Willem Anthonij Ockerse (1760 - 1826) , leven en werken, door Hanna Schouten

 2. Actionisten (in Aan de oevers van de Lek en Linge door Moorrees

 3. Opdeling rijksmonumenten en gemeentemonumenten door CRM

 4. Naief schilder Govert Rombout overleden

 5. Opdat de ruimte meevieren - een studie over de spanning tussen de liturgie en monumentenzorg bij de herinrichting en het gebruik van monumentale hervormde kerken, door dr R. Steensma.

 6. Nijhofs Geschiedenis - lexicon Nederland - Belgie, door H.W.J. Volmuller

 7. Gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden 

6. Verenigingsnieuws

 1. Verslag excursie Buren op 15 mei 2005

 2. Lezingencyclus

 3. In en leven om de poort, tentoonstelling en boek.

 

Jaargang 9 (1984)
Nummer 1 / 2 Hendrik Bongers

1. Bericht van de redactie
2. Hendrik Bongers, apotheker te Vianen (drs. R.A. Brongers)
3. Kroniek
a. Een gedamasceerde lanspunt uit Vianen
b. Jaarbok 1984 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
c. Grens Nostra
d. KNG voor Geslachts - en Wapenkunde
e. Querido's letterkundige reisgids van Nederland.
f. Pubertijd - gedichten uit de jaren vijftig.
g. Nationale kadobon
h. Stichting tegen gemeentelijke Herindeling Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
i. Hoogbouw aan de Lek in Nieuwegein j. Alle verhalen Oud en Nieuw
k. Merklappen 

Nummer 3 / 4 

1. Bericht van de voorzitter
2. Eeuwenoude kaarten en plattegronden van Vianen en de Vijfheerenlanden (J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter)

 1. Inleiding

 2. Kaartenmakers

 3. In den beginne

 4. Vianen op een Romeinse kaart

 5. Een nieuw wereldbeeld

 6. Van Deventer en sGrooten

 7. Militaire kaarten

 8. Nieuwskaarten

 9. Braun en Hogenberg

 10. Van het zuiden naar het noorden

 11. Kaerius en Hondius

 12. Atlas

 13. Kartografisch materiaal op kasteel Batestein

 14. Blaeu

 15. Joan Blaeu geportretteerd door Jan van Rossum

 16. De 18de eeuw

 17. Tot besluit

 18. Kaartenverzameling

 19. Beknopte bibliografie

 

Jaargang 10 (1985)

Nummer 1

1. Bericht van de redactie
2. De hensbekers van de Vijfheerenlanden

3. Bonifacius Mijnlieff, steenbakker te Vianen, en zijn familie
4. Kroniek

Nummer 2/3/4

1. Bericht van de redactie
2. De Biezenpoldermolen
3. Brand in Lexmond
4. Verkeersproblemen
5. De hensbekers van de Vijfheerenlanden - 2
6. Kroniek


Jaargang 11 (1986)

Nummer 1/2: Kerkennummer

1. Bericht van de redactie
2. Een katholieke schuilkerk in Vianen (ca. 1650 - 1808) (H.L.Ph. Leeuwenberg
3. De neo - gothische kerk van Maria ter Hemelopneming te Vianen. (A.J. Looyenga)
4. Egbertus Geerdink (1835 - 1916), bouwpastoor (V.F.C. Leeuwenberg - Steegh)
5. De kostschool van de Franse oratorianen te Vianen (1753 - 1762) (F. Smit)
6. De doleantie te Vianen (M.H. Quak)
7. Joden in Vianen (J.A.M. Koenhein)
8. Ledenlijst

Nummer 3/4; Boeren, burgers, buitenlui.

1. Bericht van de redactie
2. Op bezoek bij een honderdjarige (V.F.C. Leeuwenberg - Steegh)
3. De magistraat van Vianen (L.G. Krijnen)
4. De bestuurders van Vianen in de 18e eeuw (L.G. Krijnen)
5. Van de vrij vogels en Viaanse reigers; enige aantekeningen van Jacob Camp Weyermans (A.C.N. Koenhein)
6. "Strijd, rust en verlatenheid". Politieke en economische aspecten te Vianen 1840 - 1850 (G.J.N. de Korte)
7. Kroniek

 1. Tentoonstelling Jan Blanken
 2. Een poort te veel.

 


Jaargang 12 (1987)

Nummer 1: Kommer en kwel

1. Bericht van de redactie
2. Een 16e eeuwse kroegruzie te Hagestein
3. Een "Utrechtenaer" in Vianen. Kroniek van een sodomieproces
4. Huwelijksperikelen
5. Kroniek
6. Ledenlijst

Nummer 2/3: Strijd en strijdtoneel.

1. Bericht van de redactie
2. Vianen in de Napoleontische tijd (M.J. Ververs)
3. De Diefdijk als sector in de Nieuwe Hollandse waterlinie, 1815 - 1940 (D.T. Koen)

4. Spitten in de polder. "De aanleg van de "Paasdam" in het Lakerveld, 1944 (B. Sijbers en F. Leeuwenberg - Steegh)
5. Kazernering in het Weeshuis (J.M.M. Ruijter)
6. Kroniek

 1. Asielzoekers in Vianen; een bijzondere tentoonstelling.
 2. Het boterhuis
 3. Vianen patriottenstad

Nummer 4: Wind en water

1. Bericht van de redactie
2. Scheepvaart tussen Vianen en Hagestein (H.L.PH. Leeuwenberg)
3. De trekvaart tussen Vianen en Gorinchem (J.A.M. Koenhein)
4. Molens in Vianen (A.C. Enkelaar)

 

Jaargang 13 (1988)
Nummer 1 Zilverschoon

1. Bericht van de redactie
2. De bouwgeschiedenis van het huis Langendijk 14 - 16 te Vianen (Bart Kluck)
3. De restauratie van het huis "Neerlands Welvaren" aan de Langendijk 14 - 16 te Vianen (A. Verlaan)
4. De edelsmeden van Vianen uit Vianen (J. Heniger)
5. Kerkzilver te Vianen (M.H. Quak)
6. Kroniek

 1. Kraneschipbrug
 2. Puzzel
 3. Reconstrictietekeningen Wipkorenmolen 
 4. Reacties van lezers

Nummer 2/3/4 Jan Blanken

1. Bericht van de redactie
2. Jan Blanken Jansz. (1755 - 1838), Inspecteur - generaal van de Waterstaat (R.M. Haubourdin).
3. Jan Blanken en de waterstaat van de omgeving van Vianen (G.P. van der Ven)
4. Jan Blanken en de "Oude Sluis" te Vreeswijk (H. Dam).
5. Een gedenkteken in gegoten ijzer (W.H.P. Scholte)
8. Kroniek

 1. Jan Blanken in het Stedelijk Museum Vianen
 2. Stichting herstel Grafmonument Jan Blanken
 3. Bruggenbouw
 4. Jan Blankenlezing

Oudste inwoner van Vianen overleden
9. Verenigingsnieuws: Ledenlijst

 


Jaargang 14 (1989)
Nummer 1

1. Bericht van de redactie
2. Geuzenpenningen, napjes en kalebasjes (G. van der Meer)
3. De "veenmol" van Vianen blijkt een bronzen langoest (H.E. Muller / L.B. Holthuis).
4. 40 jaar opvoeden tot belangstelling en gepaste trots (NN)
5. Vianen toen en nu (V.F.C. Leeuwenberg - Steegh).
6. Kroniek

 1. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Vianen;
 2. Onderwijs te Lexmond
 3. Dialect in de Vijfheerenlanden;
 4. P.J. Meertensinstituut zoekt medewerkers;
 5. Culturele gids Zuid-Holland
 6. Kerkenraamactie.

Nummer 2 Pers en publiciteit

1. Bericht van de redactie
2. De kranten van Vianen (Oda Schmalhausen / Hans Koenhein)
3. Vianen, toe en nu (V.F.C. Leeuwenberg - Steegh)
4. Kroniek

 1. Grafmonument Jan Blanken onthuld;
 2. Jan Blanken en Vijverlust
 3. Amelia van Nieuwenaar
 4. Mollen in de Voorstraat

Nummer 3/4 Catalogus

1. Voorwoord
2. Archivalia
3. Archief van de heerlijkheid
4. Tienhoven
5. Bibliotheek
6. Handschriften en documenten
7. Prenten en tekeningen
8. Kaarten en plattegronden
9. Fotografische afbeeldingen
10. Munten en penningen.

 


Jaargang 15 (1990)
Nummer 1/2 Vianers in den vreemde.

1. Bericht van de redactie
2. Pierre de Salve, onderkoopman en opperhoofd van Mannar (J.L. Terweij);
3. Cornelius Comegys (1630 - 1708), jongeman van Lexmond. Zijn loopbaan en zijn familie in Amerika (Robert G. Comegys, vertaald door J. Heniger). 
4. Oost west, thuis minder best. Het turbulente leven van Govert de Bruijn (E.M. de Bruijn - ter Denge en dr. J.H. de Bruijn);
5. Ondernemers in den vreemde (G.J. Woudenberg);
6. Vianen toe en nu (V.F.C. Leeuwenberg - Steegh)
10. Kroniek

 1. G.J. Verduin, erelid
 2. Holland of Utrecht?
 3. Historisch museum Nieuwegein
 4. AWN zoekt informanten

Nummer 3/4 Cultuur in Vianen

1. Bericht van de redactie
2. Een tonelist uit Vianen (Otto Dijk)
3. Lambert Sylvius (1620-1698), een veelschrijver, rector te Vianen (H. Krol / J. Heniger)
4. Mannenkoor in Vianen (A.J.M. Koenhein).
5. Vianen toen en u (V.F.C. Leeuwenberg - Steegh)
6. Kroniek

 1. Weer stukje aan het Viaanse cultuurgoed toegevoegd
 2. Aanwinst belangrijke Viaanse munt
 3. Bronzen paard van Pieter d'Hont voor Vianen
 4. Arkelse oorlog
 5. De N.H. kerk te Hagestein archeologisch nader bekeken
 6. Brederode graftombe in Veenhuizen
 7. Oproep medewerking familiegeschiedenis Vijfheerenlanden
 8. In memoriam Jan Dirk van Beest

 

 

Jaargang 16 (1991)
Nummer 1/2 Bedrijvigheid.

1. Bericht van de redactie
2. Het ontstaan van de gilden in Vianen (J.A.M. Koenhein / A.C.N. Koenhein).
3. Van bleekveld tot wasmachine, blekerijen in Vianen (H.L.Ph. Leeuwenberg).
4. De Lexmondse korenmolen (W. van Zijderveld)
5. "De notaris als noot daer is" (E.M. van der Marck).
6. Vianen toen en nu (P. van Iperen / V.F.C. Leeuwenberg - Steegh)
7. Kroniek: Ameliastein - 1

Nummer 3/4 Varia

1. Bericht van de redactie
2. De verkoop van Vianen en Ameide in 1725 (J.A.M. Koenhein).
3. Een Hottentot te Vianen (J. Heniger).
4. Licht in Lexmond. Lantaarns en lantaarnopstekers van Lexmond (W. van Zijderveld).
5. Vianen toen en u (P. van Iperen / V.F.C. Leeuwenberg - Steegh)
6. Kroniek

 1. Honderd jaar Koninginnensluis in Vreeswijk.
 2. Gedenkboek honderd jaar Merwedekanaal
 3. Dijkversterking Vianen Centrum

 


Jaargang 17 (1992)
Nummer 1/2/3/4 Vianen 1840.

1. Bericht van de redactie
2. Een rivierstadje in de marge van het gewest (collectief)
1. De stad
2. De bewoners
3. Economische verhoudingen
4. Sociale leven
5. Kerkelijk leven.
6. Onderwijsinstellingen
7. Slotbeschouwing.
8. Bijlagen
Kroniek

 1. Uitnodiging Historische markt.
 2. Stichting Stedelijk Museum

 


Jaargang 18 (1993)
Nummer 1/2 Varia.

1. Bericht van de redactie
2. Vianen, Everdingen en Hagestein en de bestuurlijke herindelingen in de periode 1795 - 1840 (S.E.M. van Doornmalen).
3. Vianen, Lexmond en de paardenposterij (W. van Zijderveld)
4. De Vianensche Courant (S.E.M. van Doornmalen).
5. Nogmaals de Lexmondse korenmolen W. van Zijderveld).
6. Vianen toen en nu (P. van Iperen / V.F.C. Leeuwenberg - Steegh).
7. Kroniek.

 1. Dijkversterking;
 2. Wandelen in de Vijfheerenlanden;
 3. Een douariere van Brederode beicht;
 4. Viaanse sporen in Duitsland;
 5. De molens van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.Land en water 1

Nummer 3/4 Land en water

1. Bericht van de redactie
2. De uitwatering in de Vijfheerenlanden voor 1460 (Ruud de Jong).
3. Bolgerijen in de middeleeuwen (J. Heniger).
4. Kroniek.
Piet Horden (1909 - 1993);

 1. Dijkversterking;
 2. Cursus genealogie;
 3. Etsen van Ton Diekstra;
 4. Nieuw onderkomen Stedelijk Museum;
 5. Hoe beschermd is het stadsgezicht

 


Jaargang 19 (1994)
Nummer 1/2 Varia.

1. Bericht van de redactie
2. Un homme perdu dans une ville perdu (J.P.G.M. Vaessen).
3. Het ambachtshuis te Hei - en Boeicop en zijn bewoners (J. de With).
4. Het Viaanse voermansgilde (W. van Zijderveld.)
5. Kroniek.

 1. Grafzerken van Vianen
 2. De korenmolen terug in Vianen?
 3. Janus de Boeck (1900 - 1994)

Nummer 3 /4 Gilden en economie.

1. Bericht van de redactie
2. De gilden en de economische ontwikkelingen in Vianen in de achttiende eeuw (J.A.M. Koenhein).
3. Het ambachtshuis en zijn bewoners (vervolg) (J. de With).
4. Kroniek.

 1. Dijkversterking in stroomversnellingArcheologische Monumenten Inventarisatie
 2. Ingeburikname Nolting - Orgel in R.K. kerk te Vianen
 3. VVV brochure Vianen
 4. 1940 - 1945
 5. Bio - bibliografie van de Brederodes
 6. Abraham Willaerts
 7. In memoriam Gerard Gosman
 8. Herdenkingstentoonsteling Willibrord

 


Jaargang 20 (1995)
Nummer 1/2 Reinoud III van Brederode

1. Bericht van de redactie 
2. Een Hollandse luis in de Bourgondische pels (M.J. van Gent).

Nummer 3 /4 Indices.

1. Woord vooraf.
2. Systematische overzicht van artikelen en bijdragen
3. Index op personen
4. Index op plaatsnamen
5. Index op beroepen en ambten

 


Jaargang 21 (1996)
Nummer 1/2/3/4 Gezond - bron

1. Bericht van de redactie
2. De Viaanse Gezond-Bron (B.W. Zuurdeeg en J. Heniger).

a. Inleiding
b. Kuuroord en geneeskrachtige bron

        Mineraalwater
        Kuuroord
        Geneeskrachtige bronnen
        Balneologie
        De Kleefse Gezond-Bron

c. Vianen rond 1750
        Batestein
        Vianen als garnizoensstad
         's Lands hospitaal
        het magazijn van fournituren
        de machinfabriek
d. De ontdekking van de Viaanse Gezond-Bron
        Herman Kaau Boerhaave
        Herman Smith
        Hendrik van der Steegh
        Theodorus van Gulpen
e. Het water van de Gezond-Bron
        Van de sienlyke experimenten
        Samenstelling van het Viaanse water
        Eigenschappen van de Viaanse Gezond-Bron
        De Viaanse Gezond-Bron volgens de huidige kennis
        Vergelijking met Spa-water en Kleefs water
        Analyseresultaten
        Hydrologische verklaring
        Godsdienstige verklaring
f. Bodem, put en grondwater
        Bodemopbouw onder Batestein en naaste omgeving
        Locatie van de waterput
        De put op het Hofplein
        De put aan de Stalstraat
        Constructie van de waterput
        Grondwaterstroming
g. Opkomst en bloei van het Viaanse kuuroord
        Heelkundige ondervindingen (1753)
        Concurrentie
        Uitbreiding
        Bronzaal
        Verhandeling (1754)
        Kuurpark
        Effecten van het water
        Baden
        De twijfelaars
        Het bron-dieet
        Bewezen dan wel vermeend geneeskrachtig
        Wandelingen
h. Neergang en einde
        Botsende karakters
        Getuigenisse der waarheit (1755)
        Verhandeling (1756)
        Het einde
i. Samenvatting en conclusies j. Literatuur k. Noten

 


Jaargang 22 (1997)
Nummer 1/2/3/4 Pompen of verzuipen

1. Bericht van de redactie
2. De industrialisatie van Vianen vanaf 1850 (Drs. J.A.M. Koenhein).
3. Het stoomgemaal van de polder De Eendracht (W. van Zijderveld).
4. Een zaak van lange adem (J. de With).
5. Kroniek.

 1. De Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland
 2. De dijkversterking van Lexmond tot Langerak.
 3. Gaasperwaard.
 4. Landschapsplan.
 5. Boerderijstichting opgericht
 6. Restauratie van de grote Kerk te Vianen
 7. Woonheuvels in de Vijfheerenlanden

 


 

Onderstaande jaarboeken zijn (nog) niet gedigitaliseerd:

 

Jaargang 23 (1998) en 24 (1999)
Johan Wolfert van Brederode: een Hollands edelman tussen Nassau en Oranje 1599 - 1655

1. Woord vooraf
2. Johan Wolfert van Brederode: "In opbloey neergetoghen (A.J.H. Koenhein en J. Heniger)
3. Brederodes Haags huwelijksfeest: Voornaam vertoon "(J. Becker)
4. De religiepolitiek van Johan van Brederode (H.L.Ph. Leeuwenberg)
5. De bestuurlijke inrichting van Vianen voor 1795 (D.J. Wijmer)
6. Familiereunie in Vianen: portretten van Johan Wolfert en zijn gezin herenigd (M.E. Spliethoff)
7. De kleding van de Nederlandse adel in de 17e eeuw: en de portretten van de Brederodes (M. de Winkel)
8. De tuin van een krijgsman: Batenstein onder Johan Wolfert van Brederode en de hovenier Isaac Leschevin (V. Bezemer Sellers)
9. Johan Wolfert en Jacob van Campen (P.F. Vlaardingerbroek en B. Olde Meierink)
10. Een pestmeester bezweken aan de pest: de laatste levensjaren van het gezin Nicolaas Kemp, chirurgijn te Vianen (L.M. van der Hoeven)
11. Genealogische tabellen (J. Heniger)
12. Bibliografie
13. register van persoonsnamen
14. Fotoverantwoording

 


Jaargang 25 (2000)
1/2/3/4. Brederode

1. Bericht van de redactie.
2. Doodslag en verzoening (H.L.Ph. Leeuwenberg)
3. Het beeld van Hendrik van Brederode (A.J.M. Koenhein)
4. Een Brederode ter zee (J.H. Verhoog)
5. Jacob van Campen (Pieter Vlaardingerbroek)
6. Onbekende plattegrond Vianen en kasteel Batenstein (A.J.M. Koenhein)
7. "Gelatene onderwerping aan het ongrijpelijk Godsbestuur". Cholera in Vianen (P.D. 't Hart)
8. Openingstoespraak van de voorzitter (A.J.M. Koenhein)
9. Interview Verduin (A.J.M. Koenhein en V.F.C. Leeuwenberg - Steegh))
10. Kroniek
        Een nieuw monumentenbeleid?
        Vianen een generatie brug
        Opening van de tentoonstelling "Johan Wolfert van Brederode", 9 oktober 1999
        "L"homme a moulons » in de grafkapel van de heren van Boussu in Boussu
        Wordt Vianen Utrechts? 
        Een Brederode fuchsia
        De lekbrug voorgedragen als beschermd monument
               1. Landschappelijke waarde
               2. Symbolische waarde
               3. Ensemble waarde
        Boekbesprekingen
               1. Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
               2. Aangaande den dorpe van heycop
               3. Kruising. De geschiedenis van pont en brug
               4. Overspanning. De bouw van de tweede Lekbrug bij Vianen

 


Jaarboek 2001

1. Voorwoord van de redactie.
2. Zijderveld: bijzondere overblijfselen van een boerenbestaan van 3500 jaar geleden (E.M. Theunissen / R.S. Hulst)
3. Een proces tussen Walraven II van Brederode en Ludolph van den Bergh voor de Grote Raad van Mechelen (M.J. van Gent)
4. De tol van Ameide van de heer van Brederode (C.L. Verkerk)
5. Het Groen Kruis, afdeling Vianen (1901-2001) (J.A.M. Koenhein)
6. Salomon van Ruysdael en Vianen (A.J.M. Koenhein)
7. Vraaggesprek met Dick Oskam, voormalig dierenarts te Vianen, (A.J.M. Koenhein / V.F.C. Leeuwenberg - Steegh)
8. Vianen, een generatie terug (V.F.C. Leeuwenberg - Steegh).
9. Kroniek:

a. Het welstandskader voor Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
b. Tussen Diefdijk en Zouwendijk
c. Hendrik van Brederode
d. Foto's van Vianen
e. Dijkzorg in Vianen
f. Viaanse vingerhoeden
g. Fibulae in Helsdingen
h. In memoriam Joh. De With.

 

 

Jaarboek 2002

Voorwoord van de redactie
Amalia van Neuenahr (1539-1602).
De magistraat van Vianen;
Het nieuwe voetveer Vianen - Nieuwegein
Vraaggesprek van Flip Bonk, notaris in ruste te Vianen

Kroniek:

 1. Vianens overgang naar Utrecht hoe het ging
 2. Boerderijen bekijken
 3. Koopmansgeest
 4. Voor u gesignaleerd
 5. Fibulae in Helsdingen


Jaarboek 2003

1. Voorwoord van de redactie.
2. Bevolking en bewoning in Vianen aan het einde van de 17e eeuw.
3. Veranderingen aan de binnenstad van Vianen sinds 1970.
4. De Utrechtse drukker Abraham van Herwijck, Guicciardini en een stadsprofiel van Vianen
5. Pouwlina van Bijlvelt en het toneelscherm voor de R.C. Werkliedenvereeniging Sint Jozef in Vianen.
6. Vianen, een generatie terug.
7. De laatste stadsboer van Vianen: Flip Homburg.
8. Kroniek:

a. Fietsroutes tussen Vianen en Ameide
b. De Hollandse waterlinie
c. 81 jaar woningbouw in Vianen
d. Eeuwenlang varen en Eeuwenlang onderweg.